Fango

Fango – glinka pochodzenia wulkanicznego poddana długotrwałemu działaniu wody termalnej, szczególnie siarczkowo-siarkowodorowej, podczas czego uzyskuje specyficzne walory lecznicze – głównie poprzez reakcje wody ze składnikami glinki oraz rozrost glonów i drobnoustrojów. Jej działanie termiczne polega na stopniowym przegrzaniu tkanek, co zwiększa ich metabolizm i miejscowe przegrzanie.

015_CO-PARIS_130506-27