Logopeda

mgr Pawelska-Smak Monika

neurologopeda

PROFILAKTYKA

  • działania profilaktyczne umożliwiające kształtowanie się podstaw, warunków, czynników i funkcji związanych z rozwojem mowy,
  • badanie i ocena odruchowych reakcji oralnych oraz funkcji  w przebiegu karmienia u niemowląt

KONSULTACJE I PORADY

DIAGNOZA I TERAPIA

  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • zaburzeń mowy,
  • wad wymowy ( dyslalia) ,
  • niepłynności mowy oraz jąkania,
  • zaburzeń mowy u dzieci ( ze spectrum autyzmu, z porażeniem mózgowym, z upośledzeniem umysłowym, z alalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, z afazją dziecięcą itp.),
  • dysleksji,
  • afazji i dyzartrii ( zaburzenia mowy powstałe na skutek udarów, urazów oraz guzów mózgu )

MASAŻE SPECJALISTYCZNE