Psycholog

Dzieci:
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia
• ocena aktualnego poziomu rozwoju psychoruchowego oraz postępów w rozwoju małych dzieci z tzw. grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju.

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży od 3 do 18 roku życia
• ocena sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięci, uwagi, funkcji językowych) dzieci i młodzieży z zaburzeniami w pracy ośrodkowego układu nerwowego.
• ocena intelektu

Dorośli:
Diagnoza neuropsychologiczna
• pełna ocena sprawności poznawczej (m.in. uwagi, funkcji mnestycznych, językowych, wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych) pacjentów po przebytych udarach mózgu, urazach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych
• diagnoza różnicowa otępienia
Terapia neuropsychologiczna
• przeznaczona dla pacjentów z różnego rodzaju deficytami poznawczo-emocjonalnymi powstałymi w następstwie przebytych udarów mózgu, urazów mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych